Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Annan nõusoleku ettevõtjale Naomimood OÜ  tema ja tema koostööpartnerite pakkumiste saatmiseks e-posti teel minu e-posti aadressile ja lühisõnumina minu mobiiltelefoni numbrile.
Isikuandmeid töötleb Naomimood OÜ, Kannikese 6, Tallinn, 10613. Reg. nr. 14046046.

 

1.Töötlemise eesmärk

Naomimood OÜ töötleb e-poe kasutajate isikuandmeid eesmärgiga täita nõuetekohaselt veebipoe kaudu aadressil www.naomi.ee/ (edaspidi „veebipood”) sõlmitud lepinguid. See tähendab, et selliseid andmeid on vaja eelkõige:

– kodulehe kasutajaks registreerimiseks;

– lepingu sõlmimiseks;

– arveldusteks;

– kasutaja tellitud toodete saatmiseks;

– kasutaja õiguste rakendamiseks (nt lepingu ülesütlemine, seadusjärgne garantii).

Kui olete nõustunud uute toodete ja eripakkumiste kohta teabe saamisega, töötleb Naomimood OÜ teie andmeid selleks, et saata teile oma turundusteavet näiteks  eripakkumiste või lõpumüügi kohta.

 

2. Andmete liik

Naomimood OÜ töötleb järgmisi isikuandmeid, mida on vaja:

2.1 kodulehele sisselogimiseks:

– ees- ja perekonnanimi

– e-posti aadress

2.2 kodulehel ostlemiseks:

– ees- ja perekonnanimi

– saatmisaadress

– telefoninumber

– e-posti aadress

 

3. Kasutaja esitatavad valikulised andmed:

– sünnikuupäev

– KMKR nr- kui ettevõte soovib arvet

kui soovite lepingu üles öelda või kui teie kaebus kiidetakse heaks ning te soovite saada tagasimakset otse oma pangakontole, siis täpsustage palun oma pangakonto number, et saaksime teile tagasimakse teha.

 

4. Töötlemise õiguslikud alused

Isikuandmeid töödeldakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu (EL) 27. aprilli 2016. aasta määruse 2016/679 kohaselt.

Teie isikuandmeid töödeldakse teie nõusolekul, mille te annate kodulehe kasutajaks registreerimise ja kodulehel tehtud tehingu kinnitamise hetkel.

Teie nõusolek isikuandmete töötlemiseks on täielikult vabatahtlik, kuid ilma nõusolekuta ei ole teil võimalik ennast veebipoe kasutajaks registreerida ja seal oste sooritada.

 

5. Seoses teie isikuandmete töötlemisega on teil järgmised õigused:

5.1 Te võite oma nõusoleku igal ajal ilma mõjuva põhjuseta tagasi võtta. Taotlus võib olla seotud konkreetse töötlemise eesmärgiga, näiteks nõusoleku tagasivõtmine turundusteabe saamiseks, või kõikide töötlemise eesmärkidega. Kui võtate oma nõusoleku tagasi seoses kõikide töötlemise eesmärkidega, kustutatakse teie kodulehe kasutajakonto ja teie andmeid enam edaspidi ei töödelda. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne seda tehtud toiminguid.

5.2 Teil on õigus igal ajal ilma mõjuva põhjuseta nõuda, et teie andmed kustutatakse. Andmete kustutamise taotlus ei mõjuta enne seda tehtud toiminguid. Andmete kustutamine tähendab, et kodulehe kasutajakonto kustutatakse ja teie andmeid enam edaspidi ei töödelda. Kustutamise avaldusele vastame ühe kuu jooksul ja täpsustame kustutamise aja.

5.3 Te võite igal ajal esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemise kohta kas üleüldiselt või mõne konkreetse eesmärgi osas. Vastuväidete esitamine ei mõjuta enne seda tehtud toiminguid. Vastuväite tegemine tähendab, et teie kodulehe kasutajakonto kustutatakse ja teie andmeid enam edaspidi ei töödelda.

5.4 Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist nii ajaliselt kui ka ulatuselt. Edasi toimime me teie soovi kohaselt. Selline taotlus ei mõjuta enne seda tehtud toiminguid.

5.5 Teil on õigus igal ajal nõuda, et me teie isikuandmeid parandaksime või korrigeeriksime.

5.6 Teil on õigus nõuda, et edastaksime teie isikuandmed, mis meie valduses on, kolmandale osapoolele. Selleks võtke meiega ühendust e-maili  kaudu, täpsustades juriidilise isiku nime ja aadressi, kuhu soovite, et me teie isikuandmed edastaksime, ning isikuandmete ulatuse – st täpsustage, milliseid teie andmeid me edastama peame. Edastamine toimub elektrooniliselt pärast seda, kui olete taotluse kinnitanud. Taotluse kinnitus on vajalik, et tagada teie andmete turvalisus ja veenduda, et taotlus pärineb volitatud isikult.

5.7 Teil on õigus igal ajal nõuda meilt teavet selle kohta, millises ulatuses me teie isikuandmeid töötleme.

5.8 Alates hetkest, kui oleme saanud kätte kõik teie päringud meie rakendatud meetmete kohta, on meil kohustus teid hiljemalt kuu aja jooksul teavitada.

 

6. Isikuandmete säilitamisaeg

6.1 Teie andmeid säilitatakse kuni teie kodulehe kasutajakonto kustutamiseni. Kasutajakonto võidakse kustutada teie taotlusel, aga ka siis, kui võtate oma andmete töötlemise nõusoleku tagasi, esitate vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta või nõuate nende kustutamist.

6.2 Meie süsteem säilitab teie tehingute kohta ainult sellise teabe, kus andmete säilitamine on seotud näiteks teie võimalike nõuetega, näiteks seadusega ettenähtud garantii või meie jaoks siduvate õigusaktide osas.

 

7. Andmetöötluse usaldamine kolmandatele osapooltele

Naomimood OÜ võib usaldada isikuandmete töötlemise Naomimood OÜ äripartneritele, kui see on vajalik tehingute tegemiseks, näiteks tellitud toodete ettevalmistamiseks, kauba saatmiseks või Naomimood OÜ turundusteabe edastamiseks (viimane kehtib nende kasutajate puhul, kes on andnud oma nõusoleku vastava teabe saamiseks).

Kasutajate isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele mitte mingitel muudel eesmärkidel kui käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud, mis tähendab eelkõige seda, et neid ei jagata kolmandate osapooltega turundusmaterjalide edastamise eesmärgil.

Kodulehe kasutajate isikuandmeid ei edastata väljapoole Euroopa Liitu.

Andmeside Kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab Kliendi isikuandmete ja pangaandmete turvalisuse.
Makse teostamine toimub väljaspool veebipoe  keskkonda, vastava panga või teenusepakkuja turvalises maksekeskkonnas. Veebipoel  puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.

Kliendi isikuandmed edastatakse volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 

8. Teade toote kättesaadavusest

Soovi korral teavitab Naomimood OÜ teid valitud toodete kättesaadavusest elektrooniliste sidevahendite abil. Sellist teadet saab saata ainult tingimusel, et olete andnud nõusoleku saada turundusteavet veebipoe toodete kohta määratud e-posti aadressile ja enda isikuandmete töötlemiseks Naomimood OÜ poolt. Andmete edastamine meile toimub vabatahtlikkuse alusel, kuid isikuandmete töötlemise nõusoleku mitteandmise korral ei ole meil võimalik teid toodete kättesaadavusest teavitada.

 

9. Küpsised

Koduleht kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed failid, mis võimaldavad veebi sirvimiseks kasutatavatel seadmetel (nt arvutil, nutitelefonil) salvestada konkreetset teavet kasutatava seadme kohta. Küpsistes salvestatud teavet kasutatakse nii reklaamiks, statistika tegemiseks kui ka kodulehtede kohandamiseks teie individuaalsete vajaduste põhjal. Küpsiste seadeid on võimalik veebibrauseris muuta. Kui seadeid ei muudeta, salvestatakse küpsised seadmesse. Küpsiste seadete muutmine võib piirata kodulehe funktsioone.

 

10. Facebooki plugin

Meie veebisait sisaldab Facebooki pluginat (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Facebooki plugin on tähistatud meie saidil Facebooki logoga. See plugin ühendab teid otse meie Facebooki profiiliga. Seejärel saab Facebook teada, et olete meie saiti oma IP-aadressilt külastanud. Kui külastate meie saiti, olles oma Facebooki profiili sisse loginud, salvestab Facebook selle visiidi kohta teabe. Isegi kui te pole sisse loginud, on Facebookil võimalik saada teavet IP-aadressi kohta.

Soovime rõhutada, et Facebook ei teavita meid kogutud andmetest ega nende kasutamise viisist. Me ei ole teadlikud Facebooki poolt kogutud teabe eesmärgist ega ulatusest. Lisateabe saamiseks Facebooki privaatsuse kohta soovitame teil võtta ühendust otse Facebookiga või vaadata Facebooki privaatsuspoliitikat aadressil https://www.facebook.com/about/privacy/.
Kui te ei soovi, et Facebook koguks andmeid teie külastuste kohta meie saitidel, soovitame teil esmalt oma Facebooki kontolt välja logida.

 

10. Google Analyticsi andmekaitse deklaratsioon

Meie saidid kasutavad ettevõtte Google Inc. veebiteenuste analüüsimehhanisme („Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA”): Google Analytics, Google Double Click ja Google Tag Manager. Google Analytics, Google Double Click ja Google Tag Manager kasutavad veebisaitide kasutamise analüüsimiseks küpsiseid. Küpsiste abil kogutud teave edastatakse Google’i serveritele USA-s ja arhiveeritakse.

Kui IP anonüümseks muutmise funktsioon aktiveerub sel ajal, kui te meie veebisaiti külastate, lühendab Google teie kasutaja IP. See kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide ja teiste Euroopa Majanduspiirkonna lepingus loetletud riikide kohta. Täielik IP-aadress saadetakse Google’i serverile USA-sse ainult erijuhtudel, kus see lühendatakse. Sel viisil on IP-aadressi anonüümseks muutmise funktsioon meie kodulehel aktiivne. Kodulehe haldaja vastava taotluse korral kasutab Google kogutud teavet kodulehe kasutamise analüüsimiseks ning aruannete koostamiseks kodulehe kasutamise ja teiste interneti kasutamisega seotud teenuste kohta. Google Analyticsi kasutaja brauseri poolt edastatud IP-aadressi ei hoita koos teiste Google’i andmetega.

Kasutaja võib küpsiste salvestamise veebibrauseris blokeerida, kuid see muudab kodulehe teatud funktsioonide kasutamise võimatuks. Lisaks sellele võib kasutaja blokeerida küpsiste abil kogutud kodulehe kasutamisega seotud teabe (sealhulgas IP-aadresside) salvestamise ja nende edastamise Google’ile, nagu ka nende jagamise Google’i poolt, laadides alla ja paigaldades oma seadmesse plugina, mis on kättesaadav aadressil https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

 

 

X
Verified by MonsterInsights